Badanie aktów notarialnych jako tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności

W sierpniu roku 2018 Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu badawczego, którego celem będzie analiza aktów notarialnych jako tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności. Prowadzenie projektu badawczego zostało powierzone zespołowi naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniu zostaną poddane akta prawomocnie zakończonych postępowań z co najmniej dziesięciu sądów rejonowych o zróżnicowanej wielkości, z obszarów co najmniej czterech sądów apelacyjnych. Do zadań zespołu badawczego należy stworzenie ogólnej koncepcji badań, realizacja projektu zgodnie z przyjętą metodologią badań naukowych, sporządzenie raportu końcowego oraz przygotowanie monografii obejmującej wyniki badań.

Przedstawienie raportu końcowego i omówienie wyników badań planowane jest w ostatnim trymestrze roku 2019.