Działalność fundacji

Badanie aktów notarialnych jako tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności

W sierpniu roku 2018 Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu badawczego, którego celem będzie analiza aktów notarialnych jako tytułów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym o nadanie klauzuli wykonalności. Prowadzenie projektu badawczego zostało powierzone zespołowi naukowców z Wydziału Prawa i...

Czytaj całość

Kontynuacja projektu "Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych"

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, w roku 2014, rozpoczęła realizację projektu pt. „Wzmocnienie Ochrony Prawnej Osób Starszych i Niepełnosprawnych”. Pierwszym etapem działań było opracowanie projektu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego, który został zaprezentowany w czasie zorganizowanej w dniu 23...

Czytaj całość

Powołanie zespołów Rady Fundacji

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 20 maja 2013 r. powołane zostało 7 zespołów do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie: notarialnego poświadczenia dziedziczenia:, umowy deweloperskiej, rejestrów, nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille, notarialnego postępowania nakazowego i...

Czytaj całość

Cel i harmonogram prac Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille

Komisja Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille powołana w ramach Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego uzgodniła cel i harmonogram prac tej Komisji. Zostały one przedstawione Radzie Fundacji na jej posiedzeniu w dniu 6 lipca 2013 roku i przez tą Radę zaakceptowane.  Celem prac Komisji jest opracowanie projektu nowych aktów prawnych lub...

Czytaj całość

Deregulacja Zadań Publicznych Państwa

Założenia Projektu „Deregulacja Zadań Publicznych Państwa” Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego widząc potrzebę usprawnienia i uproszczenia obrotu prawnego w sprawach cywilnych przygotowała założenia projektu nazwanego roboczo „Deregulacja Zadań Publicznych Państwa”.  Obsługa funkcjonowania osób prawnych i fizycznych realizowana przez...

Czytaj całość

Ustawa deweloperska

Stanowsko Fundacji w sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro­dzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), tzw. ustawy deweloperskiej, wraz z projektem zmiany tej ustawy, zawarte w piśmie z dnia 24 stycznia 2014 r. do Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji: W związku z prowadzoną przez kierowany przez...

Czytaj całość

Projekt zmiany ustawy deweloperskiej

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego z siedzibą w Warszawie w ramach prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów debaty dotyczącej skutków obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego pismem skierownym do Prezesa Urzędu z dnia 17 czerwca 2014 roku przedstawiła...

Czytaj całość